Nordic faces

29 marca - 17 kwietnia 2015


Jest to wystawa fińskich artystów z grupy Haaga Art Society. Towarzystwo Artystyczne Haaga, założone zostało prawie pół wieku temu w Helsinkach, w Finlandii. Członkami byli wtedy poeci i aktorzy, podczas gdy aktualnie wstępują do niego głównie malarze, rzeźbiarze, graficy i fotografowie. Towarzystwo liczy sobie 120 członków, zawodowych artystów i amatorów, wybranych przez Radę Zarządzającą. Grupa organizuje rocznie dwie, trzy wystawy w Finlandii. Ważnym elementem działalności towarzystwa jest także edukacja.

Kurator - Marcin Kokoszko i Auli Suvanto-Salokannel
Powrót