Niewyrażalne

16 grudnia - 30 marca 2018


Zobaczymy prace wybitnych polskich malarzy współczesnych - wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na wystawie zebrano dzieła, w których za pomocą treści, formy lub postawy twórczej ich autorzy zmagają się z zagadnieniem szeroko pojętego mistycyzmu. Wśród autorów prac możemy odnaleźć następujących twórców: Stanisław Baj, Marcin Chomicki, Wojciech Cieśniewski, Marian Czapla, Stefan Gierowski, Jan Dobkowski, Tadeusz Dominik, Mirosław Duchowski, Jacek Dyrzyński, Mikołaj Dziekański, Dorota Grynczel, Łukasz Korolkiewicz, Tomasz Milanowski, Jarosław Modzelewski, Sylwester Piędziejewski, Jacek Sempoliński, Antoni Starowieyski, Artur Winiarski, Wojciech Zubala.
Temat wystawy nawiązuje do konferencji, która odbyła się w grudniu 2017 roku - Wyrażanie niewyrażalnego. Mistycyzm w sztuce: literaturze, malarstwie, muzyce... upamiętniającej rocznicę 100. od śmierci Léona Bloy, francuskiego pisarza i mistyka. Miała ona na celu pobudzić odbiorcę do refleksji nad życiem, stawiając pytania o relacje między materią a duchem, o możliwość opisania obrazem lub słowem spotkania z Absolutem. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Romanistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Kurator - Arkadiusz Karapuda
Powrót