Nie/dopasowanie

15 maja - 20 czerwca 2015


Wystawa jest refleksją nad wzajemną przystawalnością rzeczy, pojęć czy emocji w powiązaniu z motywami takimi jak: ciało, wizerunek, pejzaż, przemijanie, relacje i postawy społeczne, prywatne historie czy seksualność. Punktem wyjścia jest nieuchwytność podmiotu przedstawienia. Ślady jego cielesnej, materialnej obecności w obrazie skłaniają do stawiania pytań o relację pomiędzy percepcją a rzeczywistością samą w sobie. Artyści odnoszą się do czasu i przestrzeni poprzez nawarstwianie przenikających się form i znaczeń, które  komplikują identyfikację podmiotu.
Nieuchwytny podmiot (bohater, artysta, grupa czy człowiek jako taki, albo po prostu żywa istota) niczym zjawa wzbudza ciekawość, intryguje, ekscytuje. Lecz podążając za nim możemy raczej spotkać odbicie samych siebie, własnych myśli, emocji i skojarzeń.
Tytuł zawiera w sobie dwa przeciwstawne znaczenia, które splatając się ze sobą tworzą obszar ambiwalencji i niepewności. W tym obszarze pojawiają się pytania o prawdę i o kryteria na podstawie których można o niej wnioskować. Bycie pomiędzy nie pozwala na jednoznaczne określenie podmiotu. Rzeczy z nim związane, pojęcia odnoszące się do niego czy towarzyszące mu emocje nikną w czasie i przestrzeni. Wystawa wskazuje z jednej strony na istnienie dysonansu,  niezgodności pomiędzy jednostką a reprezentacją, z drugiej zaś na dynamiczny charakter relacji opartych o różnicę, w przestrzeni pomiędzy.
Na wystawie zostaną zaprezentowane: malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia, instalacja, obiekty i wideo.


Podczas otwarcia - performance grupy POLEN PERFORMANCE (Justyna Łoś, Mikołaj Sobczak)


Kuratorzy: Leszek Czajka, Agnieszka Żechowska


Galeria prac


Powrót