Michael Leopold Willmann - Opus magnum

21 grudnia - 22 kwietnia 2020


Wielka wystawa monograficzna Michaela Leopolda Willmanna, jednego z najwybitniejszych artystów doby baroku w Europie Środkowej, zwanego śląskim Rembrandtem. Po raz pierwszy miłośnicy sztuki będą mogli w jednym miejscu obejrzeć ogromny wybór dzieł śląskiego mistrza. Specjalnie na tę ekspozycję wypożyczone zostaną obrazy z licz-nych świątyń oraz z kolekcji polskich i zagranicznych.

 

Kurator: dr hab. Piotr Oszczanowski
Powrót