Marco Angelini - Niezwykła zwyczajność

02 lutego - 31 marca 2017


Nowa wystawa, w rzymskiej siedzibie Banca Fideuram, jest podsumowaniem badań rzymskiego artysty, aktywnego w Warszawie, Rzymie i Nowym Jorku, nad zależnością materii od działań codzienności.


Kurator - Raffaella Salato
Powrót