Marco Angelini - Kalejdoskop – pamięć i zapomnienie

03 czerwca - 15 czerwca 2016


Na tej wystawie indywidualnej zobaczymy efekt ostatnich poszukiwań artystycznych, w których Angelini sięga po nowy sposób interpretacji wizualnej i wprowadza nas w przestrzeń wyznaczoną przez miasto. Na ten cykl składa się 71 obrazów zamykających rzeczywistość metropolii naznaczoną śladami pamięci, które jest dla niego rezerwuarem wspomnień, reminiscencji i anegdot z przeszłości.
Droga artystyczna Marco Angeliniego łączy go ściśle i nierozerwalnie z Polską. Wpływ kultury polskiej na jego twórczość nie jest jednak bezpośredni, artysta przetwarza ją i interpretuje we własny sposób.
Sposób obrazowania charakterystyczny dla Angeliniego można by porównać do pryzmatu, a jego twórczość do kalejdoskopu (od którego wziął się tytuł całej wystawy), skupiającego w sobie wielorakie rzeczywistości. Ich początek nigdy nie staje się końcem, ale koniec wstrzymuje i zawiera w sobie początek.
Podążając śladem pamięci, Marco Angelini łączy obrazy z filmem wideo zatytułowanym Solaris in fabula, który ucieleśnia emocje uchwycone na płótnie. W ten sposób artysta pozwolił przemówić niektórym ze swoich dzieł, które zaczynają oddychać i uzewnętrzniać zamknięte w nich emocje dzięki postaci aktora - Jana Kozaczuka. Złość, akceptacja, strach, oczekiwanie - wszystkie te odczucia nabierają kształtów za sprawą recytacji aktorskiej, która zmusza widza do zajęcia jasnego stanowiska wobec każdego z nich.


Opieka kuratorska - Giusy Emiliano, Raffaella Salato
Powrót