Kuba Janyst - Percept

23 czerwca - 21 lipca 2018


G. Deleuze i F. Guattari w swoim dziele „Co to jest filozofia?” definiują percepty jako niezależne byty, które znaczą same przez się i wykraczają poza wszelkie przeżycie. „Percept nie jest przypomnianą percepcją, nie pochodzi z pamięci, ale wychodzi poza to, co przeżyte”1, „czyni odczuwalnymi nieodczuwalne siły, które wypełniają świat i oddziałują na nas”2. Percept to odbicie powstałe na umyśle.

 

Prace Kuby Janysta odwołują się do współczesnego, ztechnologizowanego świata, będącego wielką infosferą  - złożonym środowiskiem informacyjnym, w którym żyje człowiek. Artysta odzwierciedla to co nieuchwytne i niewidzialne, jak miliony danych przemieszczających się po całym świecie. Jego obrazy dają złudzenie ciągłego ruchu, pulsowania, jakbyśmy widzieli przemieszczające się cyfry.

 

Malarstwo Janysta przypomina występujące w metropoliach olbrzymie migające ekrany LCD z szybko zmieniającymi się reklamami, lub masowo wyskakujące okienka w przeglądarce. Jest to zabieg celowy, artysta krytycznie podchodzi do tematu hałasu informacyjnego, przeładowania dźwiękiem i obrazem, co stało się nieodłączną  częścią naszego życia.

 

Artysta wykorzystując wypracowaną przez lata technikę idealnie oddaje atmosferę migotającej, fluktuującej informacji, która otacza nas i której znaczenie będzie wzrastać w ciągu następnych lat.

 


Galeria prac


Powrót