Karolina Bielawska - Dryf | Warsaw Gallery Weekend

23 września - 28 października 2017


Wbrew potocznemu mniemaniu rozpowszechnionemu w epoce nowoczesnej odwlekanie nie wynika z lenistwa, opieszałości czy ospałości. Odwlekanie jest wyrazem aktywnej postawy, jest próbą przejęcia kontroli nad kolejnością zdarzeń i nadania im innego porządku niż ten, który przyjęłyby, gdybyśmy pozostali ulegli i pokorni. Odwlekanie oznacza manipulowanie możliwościami uobecniania się danej rzeczy poprzez odkładanie, opóźnianie i odraczanie jej obecności, trzymanie jej na dystans lub odsuwanie momentu jej bezpośredniego doświadczenia
Zygmunt Bauman, Płynna nowoczesność




Powrót