Jan Cybis - Malarstwo

15 kwietnia - 05 maja 2019


1 września 1951 roku na fali represji, które w okresie socrealizmu dotknęły środowisko polskich artystów, został usunięty ze stanowiska profesora warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych wybitny malarz, uważany za jednego z głównych przedstawicieli nurtu kolorystycznego w malarstwie polskim, Jan Cybis. Przez pięć kolejnych lat artysta nie uczestniczył w wystawach, muzea wstrzymały zakupy jego prac.*
Represje nie odniosły żadnego skutku. Jeszcze za życia Jego twórczość zaliczona została do najważniejszych osiągnięć polskiego malarstwa XX wieku.
Potwierdzeniem szczególnego miejsca w powojennej historii polskiej sztuki było ustanowienie w 1973 roku przez OW ZPAP corocznej nagrody im. Jana Cybisa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa.
Bieżąca wystawa w naszej galerii przypomina twórczość Tego znakomitego malarza.

 

*Teresa Sowińska,Kendarium życia i twórczości Jana Cybisa, w:Jan Cybis. 1897–1972, katalog wystawy, red. Teresa Sowińska, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa 1997, s. 366.

 

[opis wystawy]


Galeria prac


Powrót