Jakub Julian Ziółkowski - Hokaina

17 września - 28 listopada 2010


Pokaz twórczości młodego malarza, którego obrazy i grafiki przypominają rozbudowane struktury,  szkatułkowe kompozycje, gdzie snute opowieści tworzą całą pajęczynę znaczeń. Jeden z pierwszych malarzy najmłodszego pokolenia, który odwrócił się zarówno od pop-banalizmu jak i malarstwa „historycznego” by czerpać z tradycji m. in.  nadrealizmu. Istotne w jego sztuce są relacje pomiędzy rzeczywistością obrazu a tym, co tę rzeczywistość tworzy. Poszczególne motywy, elementy budują chaotyczny świat, w którym panuje paradoksalny porządek.
Galeria prac


Powrót