Dyplomy sportowej Drugiej Rzeczpospolitej

16 maja - 02 czerwca 2019


Na wystawie »DYPLOMY SPORTOWEJ DRUGIEJ RZECZPOSPOLITEJ« symbolicznie zaprezentowane zostaną niepowtarzalne dyplomy sportowe z okresu II RP, zarówno nagrodowe, honorowe, jak i uznaniowe. Obiekty te, pochodzące ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, stanowią jedynie małą część imponującej kolekcji. Dyplomy wybrane na wystawę mają za zadanie udowodnić, jak ważne miejsce zajmował sport w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Historia pokazuje, że sport poza walorami rekreacyjno-zdrowotnymi wiąże się też z propagowaniem wartości patriotyczno-społecznych, które choć w niemniejszym stopniu niż działania polityczne czy wojskowe – również miały wpływ na kształtowanie odradzającego się państwa. Na wystawie przedstawione zostały ponadto sylwetki polskich sportowców, którzy w tamtym okresie odnosili ogromne sukcesy, a mimo to nie są dobrze znani szerszej publiczności. Należą do nich m.in.: Jerzy Braun, Henryk Chmielewski, Franciszek Szymczyk czy Leszek Lubicz-Nycz.

 

Kolekcja dyplomów została dobrana w taki sposób, aby pozwoliła zaprezentować, równie ciekawe, zmiany zachodzące w sztuce i wzornictwie na przestrzeni zaledwie 21 lat. Podczas oglądania wystawy można zaobserwować mnogość form, wzorów i technik wykonania. Mogłoby się wydawać, że dyplom to forma przekazu, która nie daje artystom zbyt wielu możliwości. Tymczasem projekty są zaskakująco różnorodne i pomysłowe. Stanowią wyjątkowe dzieła sztuki. Można tu zaobserwować konwencjonalne inspiracje, ale także odważne podejście do projektu, zgodne z nowymi wówczas prądami w sztuce.

 

[opis wystawy]

 
Powrót