Czesław Czapliński – Alicja Domańska. Discovering Wonderland

11 maja - 25 maja 2015


Na wystawę składają się prace wykonane wspólnie przez dwóch artystów - Czesława Czaplińskiego, fotografa i Alicję Domańską, malarkę. To seria fotograficznych aktów wydrukowanych na płótnie, poddanych mlalarskiej, spontanicznej interpretacji. Efektem są foto-obrazy, w których widoki realnego świata przenikają się z formami abstrakcyjnymi, płaszczyzny czarno-białe z barwnymi, delikatne z drapieżnymi. Zatarte zostają granice między widzialnym a niewidzialnym, ludzkim a nie-ludzkim i przede wszystkim - między emocjami a naturą.

 


Galeria prac


Powrót