Bartosz Iwan - Gdzie jesteśmy?

11 maja - 03 czerwca 2019


Gdzie jesteśmy

 

Konsumpcjonizm, destrukcja klimatu, dewaluacja wzorców społecznych, uchylanie się od odpowiedzialności grup uprzywilejowanych, migracje ludności, przymusowa adaptacja, rasizm. Mieć czy być, pić wodę z plastikowej butelki przez plastikową słomkę czy z kranu, po prostu wierzyć czy ufać instytucji, być damą czy wieśniaczką, asymilować imigrantów czy tylko dać schronienie?                                                         

Gdzie jesteśmy?

 

Tutaj, wśród obrazów Bartosza Iwana. To my i nasz świat wymalowani na płótnach, przyjrzyjmy się uważnie. Obładowana torbami zakupoholiczka, imigranci roztapiający się w basenie przymusowej adaptacji, pomniki upadających ideałów, plastikowy łabędź w coraz bardziej plastikowym oceanie, zdegradowane Olimpie dzisiejszych reality show.                                                           

Gdzie jesteśmy?

 

Na krawędzi destrukcji, dewaluacji i upadku. To już nie tylko nasze słabości czy grzechy, to nasze teraz, tutaj.

 

Bartosz Iwan komentuje rzeczywistość wprost, romansując równocześnie z konwencją historii sztuki. Nawiązuje do dzieł wielkich mistrzów (Hockney, Manet, Braque) jak i znanych nurtów. Jego własna technika mieszania klasycznego malarstwa z elementami street artu, rysunku kredką, nadaje dziełom niepowtarzalny charakter jego coraz łatwiej rozpoznawalnego stylu.

 

Artysta tworzy mocno nasycone barwą i gestem obrazy, które nie potrafią nie mówić, nie krzyczeć, nie wołać – Gdzie jesteśmy?

 

Agnieszka Jachym, kuratorka wystawy


Galeria prac


Powrót