Bartłomiej Kownacki - Malarstwo

27 kwietnia - 13 maja 2018


 

Bartłomiej Kownacki w dzisiejszym, trudnym dla artystów czasie próbuje żyć z malarstwa. Jego umiejętności warsztatowe, upór i bezkompromisowość, pozwalają przypuszczać, iż założenie malarza ma szansę realizacji i kolekcjonerzy z całego świata docenią płótna Kownackiego.

 
Ktoś kiedyś napisał, że w sztuce zostało powiedziane wszystko. Kownacki, polemizując z niektórymi pracami współczesnych  twórców, sam żartobliwie twierdzi, że jest przeciwnikiem eksperymentu w sztuce, stara się doskonalić swój warsztat malarski czerpiąc wzory z  dokonań dawnych mistrzów. Malarstwo Jana Vermeera, Diego Velazqueza Caravaggia czy Rembranta potrafi zachwycić Go do łez. Aby czuć ciągłość z dawnym malarstwem sam gruntuje płótna, studiując nieprzerwanie prace dawnych mistrzów, zapożyczając od nich całą gamę środków formalnych. Doskonały warsztat malarski, świetny rysunek, wyczucie koloru  i światła, to nie jedyne cechy jego malarstwa. Umiejętności warsztatowe czerpane z rozmaitych źródeł wydają się być dla artysty jedynie środkiem do celu.

 

Kownacki w swoją twórczością  chce wzbudzić w widzu silne emocje, pobudzić oglądającego do myślenia krytycznego. Jego prace są  swego rodzaju ironiczną narracją komentującą otaczający artystę świat. Swoista prowokacja na temat  współczesności, obecna jest przynajmniej potencjalnie we wszystkich  obrazach malarza. Wychowany z pewnej odległości od centrum z wielką żarliwością  piętnuje małomiasteczkowe gusta i potrzeby. Twórca nie zamyka się w swoim wyimaginowanym świecie, jest tu i teraz, z bezkompromisowością komentując rzeczywistość, stara się zmusić widzów do krytycznego myślenia, wprzęgając z wielką maestrią wyrafinowany świat sztuki w dyskurs społeczny. Doskonaląc technikę malarską Kownacki nieustająco poszukuje interesujących motywów wydobytych z otaczającej Go teraźniejszości.

 

Częstym tematem obrazów Bartłomieja Kownackiego jest młoda, piękna kobieta, najchętniej rozebrana.  Jest autorem serii aktów kobiecych przedstawionych w prowokacyjnych pozach. Malując akty, artysta nie schlebia popularnym gustom, prowokacyjnie ostre erotyczne sceny przedstawia z wielkim wyczuciem i kulturą plastyczną. Ma w sobie siłę i pewność człowieka, który doskonale wie ku czemu zmierza. Prowokacja wpisana jest w charakter artysty. W malarstwie Kownackiego  oprócz środków  formalnych bardzo istotną rolę odgrywa temat. Wykonany z wielką rzetelnością malarską obraz ma poruszyć oglądającego i oprócz doznań estetycznych powinien go zmusić do silnych reakcji emocjonalnych i przemyśleń  nad konkretnym problemem. Często tematem prac malarza  jest portret, niezmiennie wykonany z niezwykłą starannością i cierpliwością wręcz hiperrealistycznie Nad portretem  Kownacki potrafi pracować długo ,aż płótno osiągnie zamierzony kształt. Niejednokrotnie trwa to parę lat. Portretując konkretnego człowieka przypisuje mu ironicznie określony atrybut związany z jego aktywnością. Z pod pędzla malarza wychodzi perfekcyjny wizerunek  odzwierciedlający idealnie  wygląd  i emocje portretowanego. 

 

Bartłomiej Kownacki  poszukuje nieustająco swojej ścieżki artystycznej. Temperament artysty jak i jego umiejętności malarskie złożyły się  na wystawę obrazów w Galerii -1 Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, której otwarcie zapowiadane jest 26 kwietnia b.r. Zestawem prac Kownacki jak sam pisze:
…chciałbym przywrócić role treści, bo to treść stanowi o wybitności bądź mierności artysty. Nie będę interpretował własnych obrazów. Zachęcam jedynie do dokładniejszego przyjrzenia się im, do bezpośredniego, osobistego odbioru każdego z nich. Dobra sztuka powinna skłaniać do refleksji. Obrazy nie potrzebują wielostronicowych opisów, a jedynie uważnego odbiorcy.

 

Wiesława Wideryńska - kurator wystawy

 
Powrót