Bartek Jarmoliński: NIHIL VEDITUR

02 lutego - 10 marca 2019


Łaciński tytuł wystawy Bartka Jarmolińskiego oznacza: nic nie jest takie, jakie się wydaje i odnosi się do dialogu na temat obrazu męskości. Kluczowym staje się tu pytanie o definicję męskości i jej aktualność wobec dużej aktywności kobiet związanej z potrzebą równouprawnienia. Artysta zadaje sobie i widzowi pytania: czy wobec panującego od wieków patriarchatu, którzy przypisywał i dawał tym samym pierwszoplanową rolę mężczyznom w obszarze społecznym i kulturowym, ich rola i znaczenie nadal powinny pozostać na tej samej płaszczyźnie? Czy wizerunek silnego, dominującego mężczyzny jest dziś równie aktualny jak „zawsze” i czy nie podlega on przemianie wobec aktywności, reakcji i oczekiwań współczesnych kobiet?(...)

Drugim ważnym tematem, poruszanym przez Bartka Jaromińskiego na wystawie NIHIL VEDITUR jest wizerunek własny, czyli złożona problematyka autoportretu. To bardzo intymny obszar opowiadania o człowieku, o indywidualności, postrzeganej z pozycji jednostki oraz społeczeństwa.(...)

 

[fragment opisu wystawy] 


Galeria prac


Powrót