Akademia jakiej jeszcze nie znacie

16 maja - 17 maja 2015


Nowy, nowoczesny budynek, a w nim - sztuka i wyjątkowa historia sztuki, teoria i praktyka. Nowe inspiracje i nowe atrakcje. To miejsce, w którym się dzieje… Miejsce z widokami! Nie tylko na Wisłę!
Wydział Rzeźby, to jeden z najstarszych wydziałów artystycznych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zbiegają się tu klasyczne myślenie i ważność warsztatu z wrażliwością na współczesność i potrzebą wybiegania poza standardy. Rzeźbiarze pokażą, jak różnorodny jest ich warsztat, jak szerokie mają pole do popisu. Otworzą swoje pracownie dla publiczności i będą w nich pracować. Zobaczymy prawdziwe, typowe studiowanie od „kuchni” - artystyczny chaos, robocze skupienie lub ferwor, drewno, gips, glinę, metal… Proces twórczy w pracowniach prof. Antoniego Janusza Pastwy i prof. Piotra Gawrona. To jedyna taka okazja dla zwiedzających. Zobaczymy także wystawę rzeźb. Między innymi odtworzenie spektakularnej pracy dyplomowej Komin Bartosza Sandeckiego z 2011 roku.
Scenografowie zaprezentują efekty swojej pracy. Ich zadaniem jest plastyczna, wizualna oprawa sztuki teatralnej, filmu, opery, spektaklu baletowego, telewizyjnego... Odpowiadają na potrzeby sztuk widowiskowych. Pochwalą się aulą, która jest równocześnie salą teatralną na 260 osób. Znajduje się w niej dodatkowe, wysokie pomieszczenie tzw. black box z reflektorami i najnowszym sprzętem specjalistycznym dostosowanym do ich potrzeb. Istniejąca od 2009 Katedra Scenografii (w strukturze Wydziału Nowych Mediów i Scenografii) rozrosła się i wybiła dwa lata temu na pełną niezależność jako Wydział Scenografii. Realizuje ambitne plany rozwoju.
Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną od trzech lat kształci na kierunku historia sztuki. Zajmuje się sztuką, architekturą, przestrzenią miejską, a podejście historyczne łączy z perspektywą socjologiczną i antropologiczną po to, by efektywniej mówić o złożoności zjawisk artystycznych. Skoro sztuka zabiera głos w sprawach politycznych, komentuje problemy społeczne i interweniuje w przestrzeni publicznej, potrzebna jest zmiana perspektywy w jej uprawianiu. Dlatego proponowany program studiów różni się od klasycznych programów uniwersyteckich historii sztuki. W zamierzeniu jest to historia sztuki społecznie stosowana - ukierunkowana na praktykę. To jedyna taka propozycja w skali całego kraju. Nadto możliwa jest specjalizacja Kultura Miejsca lokującą zagadnienia sztuki, wizualności, dziedzictwa kulturowego w kontekście lokalnym, by zmienić wizerunek polskiej lokalności jakkolwiek pojętej - i wielkomiejskiej, i małomiasteczkowej. Historia sztuki jest wykładana w Akademii, w miejscu, w którym powstaje sztuka - u źródła. W związku z tym studenci historii sztuki mogą wniknąć w artystyczny świat, a nawet mają w programie kształcenia zajęcia plastyczne.

W Noc Muzeów zobaczymy wystawę fotografii studentów Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną CUD, obrazującą powszednie doświadczenia oka każdego z nas, widoki typowe dla polskiego krajobrazu. Wystawa w sposób estetyczny próbuje podjąć problem antyestetyki, zaciera granicę miedzy brzydkim a ładnym oraz buduje subiektywną definicję polskości. Nadto zobaczymy ostatnie prace powstałe w wydziałowej Pracowni Struktur Mentalnych. Mini-wystawę zdjęć będących wariacjami na temat rzeźby Rytm Henryka Kuny z 1925 roku, której kopia znajduje się w budynku, a oryginał w Parku Skaryszewskim w Warszawie. I, co bardzo interesujące, poznamy materiały dotyczące charakteru i historii tego miejsca. Studenci Wydziału Scenografii, Wydziału Rzeźby i Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną będą oprowadzali gości po całym budynku, nie szczędząc wyjaśnień. A łatwo tu trafić - stacja metra Centrum Nauki Kopernik!
Powrót