18. BIENNALE SZTUKI MEDIÓW WRO 2019 CZYNNIK LUDZKI/HUMAN ASPECT

15 maja - 31 grudnia 2019


Wystawy i prezentacje(pokazy, koncerty, performansy) będą miały miejsce w licznych  lokalizacjach, wśród nich, oprócz  Centrum Sztuki WRO, także: Pawilon Czterech Kopuł, Muzeum Narodowe, Piekarnia, Studio BWA Wrocław, Instytut Grotowskiego, Narodowe Forum Muzyki, Galeria Entropia, IP Studio, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Atelier WRO, Barbara / Strefa Kultury Wrocław.

 

Biennale Sztuki Mediów WRO, w 30-lecie istnienia największego w Polsce przeglądu międzynarodowej sztuki współczesnej związanej z rozwojem narzędzi komunikacji, zapoczątkowanego Festiwalem Wizualnych Realizacji Okołomuzycznych w 1989 r., proponuje podejście krytyczne wobec procesów zachodzących w kulturze, komunikacji i społeczeństwie,umieszczając CZYNNIK LUDZKI / HUMAN ASPECTw perspektywie po-technologicznej.

 

Biennale zaprezentuje zarówno prace wybrane z ponad 1700 zgłoszeń, które nadeszły do WRO z całego świata, jak i zaproszone projekty specjalne, razem ponad 100 dzieł, wspólnie opowiadając o złożoności współczesnych relacji człowieka i technologii, obrazujące zwrot w stronę człowieka jako inicjatora, odbiorcy, niekiedy ofiary tych przemian.

 

W programie Biennale również program dla najmłodszych widzów – Małe WRO, oraz AKCES - wystawa 5. Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów.

 

Realizacja: Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów / Centrum Sztuki WRO

 

Kurator i dyrektor artystyczny Biennale: Piotr Krajewski

Dyrektor programowa: Viola Krajewska

 

wydarzenia otwarcia: 15–19 maja 2019, wstęp wolny

program Biennale: do grudnia

szczegóły: wro2019.wrocenter.pl

 
Powrót