Dom Aukcyjny REMPEX oraz Artinfo.pl
zapraszają do udziału w:
 aukcjach ON-LINE
   
 
aukcje będą prowadzone w ŚRODY, o godzinie 21.00 (sztuka dawna) i 22.00 (sztuka współczesna)
 

  
 
 

W związku z koniecznością zapewnienia prowadzenia aukcji w czasie rzeczywistym, system aukcyjny wymaga obsługi języka JAVA.

Prawidłowe działanie aukcji wiąże się z zainstalowaniem najnowszej wersji JAVA 1.5 
Jest to standardowy program, jednak dla pewności zalecamy pobranie pliku z najnowszą wersją i zainstalowanie go na komputerze:

Użytkownicy systemu Windows:
pobierz plik JAVA 1.5
  (wielkość pliku 16MB) 
 

Użytkowników innych systemów - LINUX, Solaris, MAC zapraszamy na strony firmy JAVA
instrukcja instalacji
   
W przypadku braku prawidłowej wersji JAVY, 
okno relacji z Aukcji ON-LINE nie wyświetli się na ekranie komputera. 

 
 

 Opis działania aukcji ON-LINE

Aukcje ON-LINE to przeniesienie aukcji tradycyjnej (tzw. młotkowej) do Internetu. Podobnie jak przy tradycyjnej aukcji, Aukcję ON-LINE rozpoczynamy o określonej godzinie, a licytację prowadzi aukcjoner.
  
  
  
1. Zgłaszanie obiektów

Aukcja prowadzona jest w systemie aukcyjnym, jaki stosuje Dom Aukcyjny REMPEX. Oznacza to, że w aukcji biorą udział tylko obiekty wcześniej zgłoszone do licytacji. Na tradycyjnej aukcji zgłaszanie obiektów odbywa się poprzez wypełnienie karteczki z numerem pozycji. W Aukcjach ON-LINE wystarczy kliknąć na ramkę ( przycisk na ekranie) "ZGŁASZAM OBIEKT", który znajduje się przy każdym obiekcie w katalogu. 
 
Zgłoszenia obiektów będą przyjmowane od piątku do poniedziałku, do godziny 20.00. Użytkownicy zgłaszając obiekt nie mają dostępu do informacji, czy dany obiekt był już wcześniej zgłoszony przez innego użytkownika.
  
                    

 
 

2. Udział w aukcji - REJESTRACJA

Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które zarejestrują się w systemie aukcyjnym.
W procesie logowanie zbierane są takie informacje jak:
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
- telefony kontaktowe
- adres mail

Celem zapewnienia prawidłowej identyfikacji, osoby rejestrujące się wyrażają zgodę na dokonanie weryfikacji danych, np. poprzez kontakt telefoniczny.
Rejestracja jest bezpłatna. Nie wymagane jest wadium.
Osoby niezarejestrowane nie mogą licytować, mogę jedynie obserwować przebieg licytacji. 
 

                       

  

3. Zalogowanie się
 
 
Osoby pragnące licytować na aukcji proszone są o zalogowanie się.
Każdy użytkownik po dokonaniu rejestracji, dysponuje nazwą uzytkowika i hasłem.


                           
 
 
4. Okno relacji z aukcji ON-LINE
 
 
Po dokonaniu rejestracji i załogowaniu się można z powodzeniem uczestniczyć w licytacji obiektów.
Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera. Postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki) wynosi nie więcej niż 10%. Nabywcą staje się użytkownik oferująca najwyższą cenę. 
 
 
                    
 


Istotną częścią okna Aukcji ON-LINE jest prawa strona. Podany jest tam numer licytacyjny, który jest nadawany każdemu zalogowanemu użytkownikowi - w sposób losowy. Stanowi on odpowiednik numeru licytacyjnego, jakim posługują się licytujący na tradycyjnej aukcji.
Poniżej wyświetlana jest OCZEKIWANA OFERTA, czyli kwota, jaka trzeba zaoferować, aby prowadzić w licytacji. Licytacja odbywa się poprzez kliknięcie na ramkę (przycisk na ekranie) - LICYTUJĘ.
Użytkownik nie może zgłosić innej kwoty, poza oczekiwaną ofertą.

                            

W momencie kliknięcia na na ramkę (przycisk na ekranie) LICYTUJĘ następuje natychmiastowe przesłanie informacji do osoby prowadzącej aukcję - do aukcjonera.
Każda oferta musi zostać zatwierdzona, przyjęta przez aukcjonera. Wciśnięcie ramki LICYTUJĘ, nie oznacza automatycznego objęcia prowadzenia w licytacji. Wynika to z faktu, że w tym samym czasie mogły wpłynąć oferty także od innych uzytkowników.
W przypadku zgłoszenia kilku ofert, decydujący jest czas napłynięcia zgłoszenia do aukcjonera. Przyjęta zostaje oferta tego użytkownika, który pierwszy wyświetlił się prowadzącemu aukcję. Informacja o tym kto prowadzi licytację danego obiektu jest potwierdzona komunikatem "Prowadzisz w licytacji" oraz wyświetlany jest wszystkim uczestnikom anonimowy numer licytacyjny osoby prowadzącej licytację.
W przypadku gdy w oknie relacji pojawia się nowa cena z komunikatem PO RAZ PIERWSZY i nie jest podany numer licytacyjny oznacza to, ze zostało przyjęte zgłoszenie, które napłynęło telefonicznie lub pocztą.

UWAGA - dla osób nie posiadających dostepu do Internetu, uruchomione będą zgłoszenia przez telefon. Zlecenia licytacji przez telefon prosimy zgłaszać przed rozpoczęciem aukcji.

Kontakt: 
022 818 94 68
lub 0 693 108 148 (także w czasie aukcji)

 

                         Zakończenie licytacji następuje w momencie, kiedy nie ma więcej zgłoszeń i cena zostanie wyświetlona jak PO RAZ TRZECI.
Koniec aukcji jest potwierdzony stosownym komunikatem na ekranie komputera. 
 
W przypadku braku zgłoszeń po cenie wywoławczej, aukcjoner obniża wartość "OCZEKIWANEJ OFERTY". Pierwsze zgłoszenie, po obniżonej cenie kończy licytację. Mamy wówczas do czynienia ze sprzedażą warunkową. Finalizacja umowy kupna-sprzedaży odbywa się poprzez negocjacje między właścicielem obiektu a osobą oferującą obniżoną cenę.
W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu - co najmniej w cenie wywoławczej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu.5. Wymagania sprzętowe
 
 
System aukcji przeznaczony jest dla wszystkich osób mających podłączenie do Internetu.
W związku z koniecznością zapewnienia prowadzenia aukcji w czasie rzeczywistym, system aukcyjny został napisany w języku JAVA. 
Prawidłowe działanie aukcji wiąże się z zainstalowaniem najnowszej wersji JAVA 1.5
Jest to standardowy program, zwłaszcza w przypadku, gdy jest wykorzystywana np. bankowość internetowa.

Dla pewności zalecamy jednak pobranie pliku z najnowszą wersją i zainstalowanie go na komputerze:
 


Użytkownicy systemu Windows:
pobierz plik JAVA 1.5
  (wielkość pliku 16MB) 
 

Użytkowników innych systemów - LINUX, Solaris, MAC zapraszamy na strony firmy JAVA
instrukcja instalacji
   
 
 
W przypadku braku prawidłowej wersji JAVY, 
okno relacji z Aukcji ON-LINE  nie wyświetli się na ekranie. 

                         
  


   
 
   
 
powrót do strony głównej
 

 

 

strona główna | początek strony | regulamin| opis działania systemu| katalog aukcji | okno relacji z aukcji

projekt i wykonanie:   A r t i n f o . p l   i   c y b e r s t u d i o

 
copyright © 2000-2006 artinfo.pl